Zorg en Vastgoed

COLLOQUIUM ZORG & VASTGOED

Colloquium Zorg & Vastgoed

 

INFORMEREN door het organiseren van colloquia.

EVALUEREN door ons werk op het terrein.

EVOLUEREN door de ontwikkelingen nauwgezet op te volgen.

Onze ervaring geeft ons inzicht in de hindernissen en uitdagingen binnen de zorgsector. Wij ijveren ervoor om deze knelpunten onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd mogelijke oplossingen aan te reiken en te adviseren waardoor de regelgeving mede evolueert. Deze wisselwerking is essentieel en komt alle partners in de sector ten goede.
De vier organiserende partners, KBC, Lindbergh Consult, Group S en het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, bieden een forum aan waarop ze informeren en evalueren en van daaruit ook evolueren. Het colloquium vormt een overlegplatform waarbij aan de deelnemers de kans wordt geboden om hun netwerk te vergroten en om samenwerkingen aan te moedigen en te verbeteren.

Highlights van dit colloquium:

Een rugzak vol ideeën voor betaalbare zorg

Na de meer dan geslaagde editie van vorig jaar, vindt op 30 maart 2015 de derde editie van het Colloquium Zorg & Vastgoed plaats. De rode draad doorheen het programma van dit jaar is de betaalbaarheid van de zorg, die vanuit verschillende invalshoeken benaderd zal worden. Naar goede gewoonte zal ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het woord nemen. Wij hopen u dan ook opnieuw talrijk te mogen verwelkomen!

 

Enkele sfeerbeelden editie 2014:

  

 

 

  

 

 

Info

Sinds 1 oktober 2015, heeft het stelsel van de zelfstandigen het begrip « Mantelzorg » ingevoerd.  Meer info...

Partners

KBC

Lindbergh

Group S

KU Leuven kulak

 

Contact

Tip ons

Heeft u nog leuke suggesties of tips over onderwerpen voor het colloquium?

Tip ons >