Zorg en Vastgoed

Ons colloquium in april 2016 kende veel succes !

Group S, KBC, Postuniversitair Centrum Kulak en Lindbergh Consult organiseerden met enthousiasme het vierde colloquium Zorg & Vastgoed.

U kunt alle presentaties hieronder consulteren.

Wat met zorg en vastgoed in 2046?
Dinsdag 26 april 2016, bij KBC Brussel

DEEL 1 - Zorg en vastgoed anno 2046, bekeken door de bril van de architect/ontwerper en de wetenschap

 • Introductiefilm

Video YouTube

 • Ontwerpen, bouwen en wonen (PDF file)
  Zullen WZC, assistentiewoningen en ziekenhuizen nog hetzelfde zijn? Zijn er tegen dan overal multifunctionele en intergenerationele projecten met passende infrastructuur en architectuur?
  Gastspreker: prof. ir. arch. Leo Van Broeck, Bogdan & Van Broeck Architects
 • De werking van humanoïde robot in de zorg
  Gastspreker: Fabrice Goffin, managing director Zora Robotics


DEEL 2 - Impact technologische en digitale revolutie op mens en maatschappij

 • Introductiefilm
  Hoe willen we zelf ouder worden, waar en hoe willen we wonen als we oud zijn? Laten we ons nog wel verzorgen in ziekenhuizen en WZC? Hoe zullen zorg & wonen verder gefinancierd worden. Hoe gaat zorg verder evolueren en welke impact zal dat hebben op de bewoner/patiënt en de zorgverlener?

Video YouTube

 • Zorg, wonen en geld: een moeilijke verhouding (PDF file)
  Gaat de zorg die we nodig hebben nog betaalbaar zijn, en welk deel moet door de gemeenschap gedragen worden?
  Gastspreker: prof. Lieven Annemans, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde, Ugent

Video YouTube

 

Wilt u op ons volgend colloquium worden uitgenodigd?Contacteer ons...

 

Foto's van het colloquium

 

 

 

 

Colloquium Zorg & Vastgoed 2015

Op 30 maart 2015 organiseerden KBC, postuniversitair centrum KULeuven-Kulak, Group S en Lindbergh Consult een succesvolle derde editie van het Colloquium Zorg & Vastgoed. De rode draad doorheen het programma was de betaalbaarheid van zorg en vastgoed, die vanuit verschillende invalshoeken werd benaderd.

Presentaties van het colloquium

De presentaties van de verschillende sprekers vindt u terug via onderstaande links:

Betaalbaarheid in de zorg: is er leven na VIPA?

Dominiek Beelen > Betaalbaarheid in de zorg

Clara Van den Broeck > Is er leven na VIPA?

De grenzen van thuiszorg in België en Nederland

Jef Pelgrims > De grenzen van thuiszorg in Nederland 

Pascale Hulpiau > De grenzen van thuiszorg in Vlaanderen  

Stadsvernieuwingsprojecten met focus op zorg en betaalbare bouwconcepten 

Stijn De Vleeschouwer > Onzichtbaarheidsfactoren en pilootprojecten in de zorg

Jorden Goossenaerts > Pilootprojecten in de zorg

Foto's van het colloquium

 

 

 

 

 

Colloquium Zorg & Vastgoed 2014

Op 20 maart 2014 organiseerden KBC, postuniversitair centrum KULeuven-Kulak, Group S en Lindbergh Consult een succesvolle tweede editie van het colloquium zorg & vastgoed 'Samenwerken in de zorg: uitdagingen en opportuniteiten'.

Presentaties van het colloquium

De presentaties van de verschillende sprekers vindt u terug via onderstaande links:

Hilde Bosmans › Terugblik op het colloquium van 2013

Minister Jo Vandeurzen › Toelichting nieuw besluit Vlaamse Regering dd. 20 dec. 2013

Cies Gysen › PPS-trajecten in de zorg. Is de kortste weg tussen twee punten een recht(e)?

Stefan Van Eeckhout › Geïntegreerde zorg: trendy of noodzakelijk?

Foto's van het colloquium 

  

  

 

 

 

  

  

 

    

    

 

   

     

 

Colloquium Zorg & Vastgoed 2013

Ter gelegenheid van de eerste editie van het colloquium zorg & vastgoed kregen de deelnemers de unieke kans om bij inschrijving een pertinente vraag te stellen. Het is de uitdaging om alle vragen van de sector te beantwoorden, maar gezien er niet altijd een pasklaar antwoord kan gegeven worden is het blootleggen van knelpunten en onverenigbaarheden zeker zo belangrijk.

Nadat Hilde Bosmans van Lindbergh Consult iedereen van harte welkom heette mocht Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, de spits afbijten met een toelichting over de veelbesproken opschorting van aanvragen voor voorafgaande vergunningen voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Het nieuwe oproepsysteem dat het oude systeem zal vervangen wordt momenteel overlegd met de koepelorganisaties. Daarom heeft de minister vooral het huidige zorglandschap in Vlaanderen geschetst  en de doelstellingen en geest van de wijzigingen geduid.

Els Pauwels sprak namens de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg over de nieuwe Vlaamse regelgeving met betrekking tot groepen van assistentiewoningen, de voormalige serviceflats. Ze is erin geslaagd het kluwen aan regelgeving aanschouwelijk voor te stellen. Haar opzet bestond er vooral in de verschillen met vroeger en nu aan te kaarten, het contrast tussen aangemelde en erkende groepen te benoemen en de daarmee gepaard gaande fiscale consequenties bloot te leggen.

De directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, Marc Dillen, heeft een verhelderende uiteenzetting gegeven over de toepassing van het Grond- en Pandenbeleid en meer bepaald over het opleggen van een sociale last op groepen van assistentiewoningen. Aangezien deze laatste woonzorgvormen sinds kort onderhevig zijn aan een sociale last, zijn er op heden weinig praktijkgevallen bekend. De toekomst zal het een en ander uitwijzen. Marc Dillen waarschuwt alvast voor het feit dat het opleggen van een bijkomende sociale last voor deze projecten een nodeloze dubbele verzwaring inhoudt.

Als afsluiter werden in een boeiend en dynamisch panelgesprek de nog onbeantwoorde vragen voorgelegd aan de deskundigen. Door de wisselwerking tussen de praktijk, het juridische en de overheid slaagden de panelleden erin de theorie in praktijkcases te vertalen. Geert Claes, raadgever ouderenzorg bij het kabinet van minister Vandeurzen, heeft de Vlaamse overheid vertegenwoordigd in de paneldiscussie waarbij hij het antwoord op omstreden kwesties niet uit de weg ging.

 

 

Info

Sinds 1 oktober 2015, heeft het stelsel van de zelfstandigen het begrip « Mantelzorg » ingevoerd.  Meer info...

Partners

KBC

Lindbergh

Group S

KU Leuven kulak

 

Contact

Tip ons

Heeft u nog leuke suggesties of tips over onderwerpen voor het colloquium?

Tip ons >